Chị Trần Thị Anh

83 đã xem

Một trong những bài thi trên fanpage của Eskar nhân dịp sự kiện:

Ngày nảy ngày nay trong một khu rừng nọ, có tổ chức cuộc thi “Mắt Sáng Idol” rất nhiều con vật đều bị diều hâu loại. Bỗng có một con cú vọ bay đến thi, nhờ nhỏ mắt bằng Eskar mỗi ngày nên cú vọ đã giành giải Idol Mắt Sáng của cả khu rừng. Từ đó muôn thú trong rừng đều xài Eskar. Và giờ đây lan truyền đến chúng ta, nhà nhà Eskar, người Eskar.

Eskar cho đôi mắt tinh anh như cú vọ!!!

Ý kiến của bạn