Chị Lê Giang

61 đã xem

Hỡi đôi mắt cười

Chỉ một lần thôi đã cho anh nhung nhớ

Mắt không u buồn

Vì có Eskar nên mắt tựa ban mai

Ý kiến của bạn