Chị Đinh Thảo Nguyên

72 đã xem

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Công việc may vá cần đường kim mũi chỉ.

Mỗi khi mỏi mắt mình đã có Eskar mát lạnh bên cạnh giúp cho mắt không mỏi và khô.

Yêu lắm Eskar đã đồng hành cùng mình 1 năm qua.

Ý kiến của bạn